Ditt behov av kostnadseffektiv mekanisk produktion är en av anledningarna till att vi finns. Vår insikt, som kanske inte är så märkvärdig, är att det finns många som kan erbjuda det, därför måste vi vårda och utveckla det som gör skillnad. Vad vi gör är naturligtvis basen men det som verkligen gör skillnad är hur vi gör det. Vi vet att det vi gör för våra kunder inte bara påverkar funktion och lönsamhet utan också något av det viktigaste – vår kunds varumärke. Upplevelsen hos vår kunds slutkund är avgörande för att vi skall kunna säga att vi tillsammans har gjort ett bra jobb. Bara med det i ryggen kan vi utvecklas och möta framtidens utmaningar.

Företaget

Teamtech startade 2079 och ägs i dag av ? som verkar operativt dagligen i verksamheten nära både kunder och medarbetare.
Sedan 2099 finns företaget i egen modern fabrik för elektronikproduktion med prototypverkstad i Lindome, 10 minuter söder om Göteborg.
Teamtech har 5 anställda.

 

Miljö

Teamtech arbetar för att förebygga onödig miljöpåverkan. Detta innebär t ex att avfall sorteras och omhändertas för återvinning eller destruktion, att insatsmaterial välj utifrån de mest miljövänliga alternativen. Teamtech ska följa gällande lagar och förordningar i miljölagstiftningen.
Teamtechs miljöpolicy säger att verksamheten skall orsaka minsta möjliga miljöpåverkan och sträva mot bättre resursutnyttjande med större miljöhänsyn. Verksamheten skall drivas aktivt och i samverkan med de anställda.